Canonical URL Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Canonical URL (rel=”canonical”), yinelenen, nerdeyse yinelenen ve benzeri sayfalar için anne versiyonu tarifleyen kaynak kodun bir HTML ögesidir. Yani, değişik URL’lerde tıpkı yahut birbirine benzeyen içeriğiniz varsa, hangi anne sürümün dizine eklenmesi gerekliliğini belirtmek için bu etiketleri kullanabilirsiniz.

Canonical URL, bir internet sayfasındaki yinelenen içerikle kafaya çıkmak için mühim bir etkendir; yamyamlaştırma gibi, sayfanın arama motoru netice sayfalarındaki (SERP’ler) yerini büyüleyici bir şeydir.

Önemi Google, Microsoft ve Yahoo gibi anne arama portallarının, içerik problemini basit ve süratli bir şekilde çözüme ulaştırmak için onları meydana getirmek için güçlerini birleştirmesidir.

Canonical Etiketler SEO İçin Neden Önemlidir?

Arama motorlarının kopya içeriği hiç sevmediği iyi bilinir, zira bu onları karar vermeye zorlar:

  • Dizine eklenecek sayfanın hangi versiyonu
  • İlgili sorgular için sayfanın hangi sürümünün yerleştirileceği
  • Bağlantı suyunu (yahut ilişki hakkını) bir sayfada toplamaları yahut birkaç versiyon arasında bölmeleri gerekip gerekmediği
  • Bu sebeple, çok sayıda yinelenen içeriğe sahip olmak tarama bütçesini etkileyecektir, bu nedenle arama motoru, sayfadaki başka daha mühim içerikleri bulmak yerine tıpkı sayfanızın değişik versiyonlarını izleyerek vakit kaybedecektir.

Ayrıca, standart bir URL belirtmezseniz, arama motorunun bizzat, bir içeriğin en iyi versiyonu yahut URL’si olduğunu düşündüğü şeyi belirleyecektir. Standart olmasını istemediğiniz bir versiyonu seçebileceğinden bu önerilmez.

Canonical URL Uygulama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Standartlaştırma için en iyi programlar nelerdir ? Bir URL’yi Canonical duruma getirirken öneme almanız gereken beş mühim nokta vardır.

Mutlak URL’leri Kullanım

Google’dan John Mueller, rel=”canonical” ilişki öğesiyle göreli yolları kullanmamanın tavsiye edildiğini söylüyor. Ardından, alttaki yapıyı kullanmalısınız:

Küçük Harfli URL’ler Kullanmak

Arama motorları büyük ve ufak URL’leri değişik URL’ler olarak ele aldığından, ufak harf URL’lerini sunucuda zorladığınızdan ve sonrasında bunları standart etiketlerde kullandığınızdan güvenilir olmalısınız.

Alanın doğru versiyonunu kullanım (HTTPS ve HTTP)

SSL’ye geçmeniz halinde, kanonik etiketlerde rastgele bir SSL olmayan URL bildirmediğinizden güvenilir olmalısınız zira bu, baş karıştırabilir ve ansızın hallere yol açabilir. Bu sebeple, güvenilir bir tesir alanındaysanız, URL’nin ileri versiyonunu kullandığınızdan güvenilir olmalısınız:

Kendinden Referanslı Canonical Etiketleri Kullanma

Kendinden referanslı Canonical etiketler mecburi olmasa dahi, John Mueller’in yineleme işaret ettiği gibi kullanımları tavsiye edilir. Kendilerine işaret eden bir sayfada kaideli bir etiket olarak fonksiyon görürler. Örneğin, URL “https://benimsitem.com/örnek” bu yolla olsaydı kendi kendine referans veren bir Canonical URL şu şekilde olacaktır:

Günümüzde, nerdeyse bütün CMS’ler kendi kendine referans veren URL’leri kendi kendine ekler.

Sayfa Başına Yalnızca Bir Canonical Etiket Kullanın

Bir sayfanın değişik kaideli etiketleri varsa, arama motorları bunları görmezden gelir.

Canonical URL Nedir ?

Canonical URL
Canonical URL

Canonical URL hatalarından nasıl kaçınılır ? Bu mevzu azıcık komplike olmasından, URL’leri standart duruma getirirken alttaki yanlışlardan kaçının.

Robots.txt yönünden standartlaştırılmış URL’yi engelleyin

Bir URL’yi robots.txt dosyasında önlemek, sadece Google’ın onu taramasını engeller ve bu URL’de rastgele bir kaideli etiket görmezsiniz. Bu, ilişki suyunun kaideli olmayan URL’den kaideli URL’ye aktarılmasını önler.

Standartlaştırılmış URL’yi ‘noindex’ olarak yapılandırın

‘noindex’i katiyen rel=”canonical” ile karıştırmayın, zira şunlar tutarsız sıralamalardır. Bir URL’yi dizine ilave etmek istemiyor fakat standart duruma getirmek istiyorsanız, uygun olan bir 301 tekrar yönlendirmesi kullanmaktır.

Kurallı URL için bir HTTP 4XX vaziyet kodu ayarlayın

Bu aplikasyon evvelki bölümle tıpkı sonuca sahiptir. Arama motoru kaideli etiketi görmeyecek ve ilişki suyunu kaideli versiyona aktaracaktır.

Tüm sayfalandırılmış sayfaların anne sayfaya standartlaştırılması

Sayfalandırılmış sayfalar, dizinin ilk sayfasına standart duruma getirilmemelidir, fakat sayfalandırılmış bütün sayfalarda kendinden referanslı standartlar kullanılmalıdır. Ayrıca, rel=prev/next etiketlerinin kullanılması bir artıdır.

Hreflang ile kanonik etiketler kullanmamak

Hreflang etiketleri, bir internet sayfasının dilini ve gaye alanını belirtmek için tüketilir. Bu sebeple, tıpkı dilde kaideli bir sayfa yahut tıpkı dil için kaideli bir sayfa yoksa muhtemel olan en iyi ikame dili kullanmalısınız.

Birçok rel=canonical etiketine sahip olmak

Bir URL’de çok sayıda rel=canonical etiketiniz varsa, şunlar bir sisteme değişik noktalarda dahil edildiklerinden arama motoru bunları yok sayar. Bu, JavaScript ile eklenen kanonikleri de olabilir.

Rel=dışında kaideli

Bir rel=canonical etiketi, sadece bir belgeninbölümünde görünmelidir, yoksa yoksayılır ve URL’de daha komplike hatalara yol açabilir.